När du ska köpa kommer frågorna

Att köpa ny bostad är en av de största affärerna du kommer att göra i livet, därför är det viktigt att du tar dig tid och förbereder dig noggrant. Vad ska jag fråga mäklaren på visning? Hur fungerar budgiv­ningen? Vad har jag för skyldig­heter som köpare? Ja, frågorna är många. Om du vill få hjälp med dina frågor är svaret ganska enkelt - kontakta Bostadshuset och rådgör med någon av våra mäklare!

Tänk på att Bostads­rätts­förvärv både kan medföra en framtida värde­ökning samt värde­minskning.
Ladda hem din egen borgens­förbindelse »

Här sammanställer vi några punkter som du bör tänka på:

  • Titta i års­redovis­ningen: Se hur stora de lång­fristiga lånen är relativt fören­ingens inkomster.
  • Titta på föreningens skick: Vatten­ledningar och fönster är dyra invester­ingar.
  • Priserna på våra lägen­heter är fast­ställda med utgångs­punkt från skick, belägenhet i byggnad samt områdes­belägenhet.
  • Som köpare har du en personlig under­söknings­plikt innan kontrakt­skrivning. Föreningens "tillsyn" gäller ej som besiktning.
  • Som köpare har du rätt att anlita egen besikt­nings­man som du själv bekostar.
  • Vi rekommen­derar våra köpare att slut­städnings­besiktiga lägen­heten innan slut­betalning sker.
  • Vid budgivning är det inte säkert att säljaren alltid väljer det högsta budet. Ett låne­löfte från din bank är att rekommen­dera.
  • Andra orsaker till att säljare kan välja ett lägre bud kan vara snabbare tillträde eller olika för­behåll.
  • Fuktskador är bostads­rättsf­öreningarnas största problem. Tänk på att du ansvarar för ditt badrums ytskick.
  • Teckna hem­försäkring med tillägg för bostads­rätt. Vi kan erbjuda dig en bra och pris­värd hem­försäkring via IF Skadeförsäkringar.