Bostadshuset – mäklare i Malmö

Vi står vid din sida genom hela affären.

1000 lediga bostäder i Malmö!

Hitta snabbt och enkelt lediga bostads­rätter i speci­fika områden på www.direktbostad.se. Du har möjlig­het att söka efter bostads­rätts­förening­arna i Malmö med omnejd genom att söka efter önskad stads­del.

Gå till direktbostad.se
Se alla objekt

Din personliga mäklare i Malmö!

Välkommen till Bostadshuset, ditt själv­klara val av fastighets­mäklare i Malmö. Peter Dietz som driver verk­sam­heten har nästan 20 års erfaren­het av fastighets­förmedling i Malmö vilket innebär att du som kund får ett profession­ellt bemöt­ande sam­tidigt som du får en mäklare med god lokal­kännedom och hög service­nivå.

Vi lyssnar noga på våra kunders önske­mål och gör allt vi kan för att uppnå bästa resul­tat. Till­gänglig­het, flexibil­itet och snabb förmåga till förändring är egen­skaper vi fram­häver.