Bostadshuset – mäklare i Malmö

BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN
MÅN – FRE 09.00 – 10.30 • FRE 16.30 - 18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ

1000 lediga bostäder i Malmö!

Hitta snabbt och enkelt lediga bostads­rätter i speci­fika områden på www.direktbostad.se. Du har möjlig­het att söka efter bostads­rätts­förening­arna i Malmö med omnejd genom att söka efter önskad stads­del.

Gå till direktbostad.se
Se alla objekt

Din personliga mäklare i Malmö!

Välkommen till Bostadshuset och Direktbostad i Malmö. Fastighets­mäklare Peter Dietz som driver verk­sam­heten har haft för­månen att delta i över 2000 bostads­rätts­över­låtelser i Malmö. Den samlade kun­skapen om Malmös bostads­rätts­föreningar upp­dateras via Direktbostad.se med över 1000 bostads­rätts­föreningar i Malmö med omnejd.

Bostadshuset.se skiljer sig från övriga mäklar­firmor genom mycket flexibla uppdrags­villkor och nära sam­arbeten med fler­talet av Malmös mäklar­firmor och bostads­rätts­föreningar. Vi åtar oss särskilda sök­uppdrag gällande unika adresser i Malmö allt efter dina behov och önskemål. Vid försäljning tillämpar vi inter­nationella marknads­förings­metoder med kvalitets­visningar där vi möter köparna i ett tidigt skede. Vi gör det som krävs för att visa ödmjukhet för din och köparens tid. Besök oss i Västra Hamnen i Malmö. Vi finns intill Word Trade Center.